Veiklos sritys - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sritys

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

Biuro veiklos sritys: