Lt En Ru
lt
en ru

Laisvos darbo vietos

 

 

Kviečiame maitinimo organizavimo specialistus prisijungti prie biuro komandos

Įstaigos pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigų pavadinimas: Maitinimo organizavimo specialistas. Darbo sutartis terminuota, 1,0 etato krūvis

Darbo vieta (miestas):

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Kauno mieste

Reikalavimai:

 • Turėti aukštojo neuniversitetinio dietisto profesinio bakalauro kvalifikaciją  arba aukštojo universitetinio mitybos organizavimo, maisto mokslo studijų krypčių bakalauro kvalifikaciją.
 • Išmanyti Europos sąjungos norminius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Higienos ir Medicinos normas bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mitybos organizavimą, valgiaraščių sudarymą, maitinimo ir maitinimosi priežiūrą.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
 • Išmanyti komandinio darbo ir komandos formavimo principus.
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Exel gebėti naudotis internetu ir kitomis programomis (pvz. „Valga“)).
 • Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
Darbo funkcijos:
 • Laikytis darbo tvarkos taisyklių;
 • Organizuoti vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
 • Sudaryti perspektyvinius valgiaraščius;
 • Sudaryti kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą;
 • Parengti kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą įeinančių produktų masė brutto ir neto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė;
 • Tikrinti patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę;
 • Kontroliuoti maisto produktų kokybę;
 • Neleisti realizuoti nekokybiškų maisto produktų bei patiekalų;
 • Koreguoti mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus;
 • Sukurti ir įdiegti į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologijas;
 • Tvarkyti dokumentaciją, nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;
 • Dalyvauti vaikų sveikos gyvensenos ugdyme.

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis: 1056 eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai kurie turi būti pateikti:
 • Gyvenimo aprašymas: (CV) (atsiunčiamas);
 • Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;
 • Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) pretendentas atsineša į pokalbį.

Dokumentai priimami adresu:

el. p.: alina.lukosiute@kaunovsb.lt

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai:

 tel. nr. +37067420492
 

Skelbimas galioja iki:

 2021-05-21

 

 

 

 

 


 

 

 

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras