Ieškome naujo komandos nario! - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Ieškome naujo komandos nario!

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbą!

Esi kūrybingas, veiklus ir iniciatyvus? Moki dirbti su vaikais ir žinai, kaip reikia ugdyti sveiką jaunąją kartą? Mes Tavęs ieškome!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi atitikti keliamus reikalavimus:

Visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atitinkantis visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-504 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o bendrojo ugdymo mokykloje – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atitinkantis visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose:

  • vykdo mokinių sveikatos stebėseną;
  • kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant mokinių sveikatą;
  • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją;
  • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.);
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose;
  • tikrina mokinių asmens higieną;
  • teikia siūlymus biuro atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje bei kt.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. p. Laima.Kurlaviciene@kaunovsb.lt

Daugiau informacijos tel. (8 37) 454717

Grįžti