Ieškome visuomenės sveikatos specialisto - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Ieškome visuomenės sveikatos specialisto

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo visuomenės sveikatos specialisto darbą.

Darbo pobūdis:

 • visuomenės sveikatos specialistas organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėmspraktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 • įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas;
 • organizuoja ir vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo renginius (paskaitas, pokalbius bendruomenėse, sveikatingumo šventes ir kt. renginius);
 • teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas (įvairioms gyventojų grupėms) ir dalyvauja fizinės gerovės užtikrinimo veikloje;
 • praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti.


Reikalavimai:

Šias pareigas einantis specialistas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 •  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 •  mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis, dirbti kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Outlook, interneto naršyklėmis);
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stebėseną, stiprinimą, visuomenės sveikatos priežiūrą;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. p. Laima.Kurlaviciene@kaunovsb.lt

Grįžti