KAUNAS SIEKS UŽKIRSTI KELIĄ SAVIŽUDYBĖMS - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

KAUNAS SIEKS UŽKIRSTI KELIĄ SAVIŽUDYBĖMS

Kaunas nusiteikė spręsti vieną didžiausių Lietuvos problemų – savižudybes.  Antradienį per miesto tarybos posėdį buvo patvirtinta ilgalaikė savižudybių prevencijos programa, kurios rengimą koordinavo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Ją paruošti buvo pasitelkti įvairiausi savo sričių specialistai – politikai, visos nevyriausybinės organizacijos (NVO), mokslininkai bei sveikatos įstaigų atstovai.

Rengiant Kauno miesto savižudybių prevencijos modelį, buvo atliekama Kauno miesto situacijos savižudybių prevencijos srityje analizė, kuri parodė, jog krizinėje situacijoje žmogus dažniausiai yra paliekamas vienas, nėra tęstinio gydymo. Todėl sudarytos darbo grupės pagrindinis tikslas ir buvo sukurti efektyvią ir nuolatinę tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei jų ir nusižudžiusiųjų artimiesiems.

Tarybai patvirtinus Kauno savižudybių prevencijos modelį, nuo šiol bus laikomasi „atvejo vadybos“ principo. Tai reiškia, jog už konkretų žmogų bus atsakingas konkretus žmogus, kuris turės užtikrinti, kad asmuo neliktų be pagalbos. Taip pat bus atitinkamai paruošti „vartininkai“, t. y. žmonės, kurie pirmiausia susiduria su nusižudyti bandančiais asmenimis ar su nusižudžiusiųjų aplinka.

Greitosios pagalbos personalas, policininkai ar priimamajame dirbantys žmonės taip pat žinos esminius žingsnius, kaip turi būti elgiamasi, kaip atpažinti rizikos zonoje esančius asmenis, kam turi būti perduodama informacija ir panašiai. Bus užtikrinta, kad pagalba būtų teikiama ir savaitgaliais, švenčių dienomis.

Parengtos dvi veiksmų matricos, kurios yra pritaikytos pilnamečiams ir nepilnamečiams, jose nurodoma, kaip turi būti pasiūloma pagalba, ką reikia daryti, jeigu asmuo atsisako tokios pagalbos. Rengiant šias matricas, Kaunas patirties sėmėsi iš Vilniaus ir Kupiškio miestų, kuriuose jau yra vykdoma savižudybių prevencija, bei užsienio šalių.

Tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų Kaunas yra antroje vietoje pagal savižudybių skaičių. Nuo 2010 metų Kauno mieste nusižudė 414 žmonių. Kasmet Lietuvoje per metus nusižudo apie 1000 žmonių. Tai yra apytiksliai tris kartus daugiau nei per tą patį laiką žūsta eismo įvykiuose. Tad tikimės, kad vykdant Kauno mieste savižudybių prevenciją, per artimiausius trejus metus bus pasiekta, kad savižudybių skaičius sumažės ir žmonės krizės metu gaus laiku ir tinkamą pagalbą. 

Informaciją parengė:

Lina Pranckevičiūtė , Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė, tel.: (8 37) 45 47 17, el. p.: Lina.Pranckeviciute@kaunovsb.lt


Grįžti