Siūlome administratoriaus darbą - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Siūlome administratoriaus darbą

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško naujo komandos nario ir siūlo administratoriaus darbą!

Darbo pobūdis:

  • užtikrinti sklandžią Biuro veiklą bei tvarką (atsakinėti į telefoninius skambučius, organizuoti svečių priėmimą, susirinkimus, posėdžius, pasitarimus);
  • sisteminti gaunamus dokumentus, priimti gaunamą informaciją, teikti informaciją apie pasikeitusius teisės aktus;
  • teikti Biuro direktoriui darbuotojų parengtus dokumentus pasirašymui, kontroliuoti rengiamų dokumentų įforminimą, konsultuoti darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
  • kontroliuoti pavedimų įvykdymo terminus, teikti ataskaitas.
Reikalavimai:
  • turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biuro administravimo ir/ar viešųjų ryšių srityje;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės informavimą, raštvedybą, dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas, išmanyti ir taikyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis, dirbti kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Outlook, interneto naršyklėmis).

Gyvenimo aprašymą galite siųsti el. p. Laima.Kurlaviciene@kaunovsb.ltGrįžti