SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTAS „SVEIKATAI PALANKŪS“ - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTAS „SVEIKATAI PALANKŪS“

Sveikos mitybos pokyčiai turi prasidėti nuo mažiausiųjų. Tuo tikslu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradedamas projektas „Sveikatai palankūs“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto misija: išsiaiškinti ir pateikti visuomenei ir valstybinėms institucijoms tikslią informaciją apie esamą maitinimo tvarką ir sveikos gyvensenos propagavimą ugdymo įstaigose, jų teigiamus pasiekimus ir apibendrintas rekomendacines išvadas visoms suinteresuotoms šalims, dėl galimų pokyčių sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos srityje.

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikos mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigos bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose.

  • Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vaikams. Sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos metodinė medžiaga vaikų ugdymo turinio plėtrai.
  • Seminarai tėveliams „Sveikos mitybos ABC“ ir „Sveikos gyvensenos ABC“.
  • „Sveikos mitybos virtuvė“ mokymai ugdymo įstaigos personalui (dietistėms, virtuvės darbuotojoms).
  • „Sveikatai palankių“ valgiaraščių rengimas ir derinimas su atsakinga institucija pagal LR SAM įsakymą Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir remiantis sveikos mitybos principais.

Siekiame sveikos mitybos sąmoningumo visuomenėje, kad suaugusieji taptų teisingu pavyzdžiu vaikams ir susiformuotų teisingi vaikų sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos įpročiai.

Ugdymo įstaigai aktyviausiai dalyvavusiai projekte „SVEIKATAI PALANKŪS“ bus suteiktas įvertinimas ir apdovanojimas.

Sveikos mitybos ugdymui svarbu visos bendruomenės įsitraukimas ir sveikos mitybos principų vienodumas ugdymo įstaigose, namų ūkiuose ir viešojo maitinimo sektoriuje.

Šiuo projektu taip pat siekiame sveikos mitybos pokyčių ne tik ugdymo įstaigose, namų ūkiuose, bet viešojo maitinimo sektoriuje, maisto pramonėje, prekybos centruose, kad rinkoje atsirastų daugiau sveikatai palankių produktų/ patiekalų.

Sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos suaugusiųjų pavyzdys turi didžiausią įtaką vaikų teigiamų ir nuoseklių įpročių formavimuisi.

PROJEKTO MANIFESTAS

Grįžti