SVEIKŲ MIESTŲ JUDĖJIMAS - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

SVEIKŲ MIESTŲ JUDĖJIMAS

 „Sveikų miestų“ projekto idėja pirmą kartą buvo apsvarstyta 1984 metais Toronto konferencijoje, diskutuojant apie miestų vaidmenį naujosios visuomenės sveikatos judėjime. Galutinai suformuluota koncepcija buvo pristatyta 1986 metais Lisabonos konferencijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regioninis biuras pateikė „Sveikų miestų“ projektą kaip priemonę įgyvendinti strategijos „Sveikata visiems“ principus miestų lygmeniu. Tais pačiais metais buvo išrinkta vienuolika miestų, kurie turėjo pademonstruoti, kad naujas požiūris į visuomenės sveikatą pagrįstas strategijos „Sveikata visiems“ principais, gali būti pritaikomas praktiškai. Tai ir buvo globalinio „Sveikų miestų“ judėjimo pradžia. Susidomėjimas šiuo judėjimu vis didėjo ir 1997 metais jau 36 Europos miestai dalyvavo „Sveikų miestų“ projekte. Šiuo metu PSO prie Sveikų miestų judėjimo yra prisijungę per 1100 miestų visame pasaulyje, yra netgi tokių šalių, kur keletas miestų ir miestelių sudaro tokių miestų tinklą. Lietuvoje šiuo metu prie šio projekto yra prisijungę du miestai: Klaipėda ir Kaunas.

PSO „Sveikų miestų“ projektas apima  strategijos „Sveikata visiems“ principus ir Otavos chartijos pagrindines sritis.

Strategijos „Sveikata visiems“ pagrindiniai principai:

 1. Lygybė;
 2. Sveikatos stiprinimas ir ligų profilaktika;
 3. Skirtingų sektorių bendradarbiavimas;
 4. Visuomenės dalyvavimas;
 5. Pirminė sveikatos apsauga;
 6. Tarptautinis bendradarbiavimas.

Otavos chartijos pagrindinės sritys:

 1. Visuomenės sveikatos politika;
 2. Sveikatą palaikanti aplinka;
 3. Bendruomenės veikla;
 4. Asmeniniai įgūdžiai;
 5. Sveikatos priežiūra.

Visus šiuos strategijos „Sveikata visiems“ principus ir Otavos chartijos sritis yra stengiamasi pritaikyti įgyvendinant „Sveikų miestų“ projektą.

 

Informaciją parengė:

Lina Pranckevičiūtė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas, tel.: (8 37) 45 47 17, el. p.: Lina.Pranckeviciute@kaunovsb.lt

Grįžti