Viešieji pirkimai - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – tai perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas viešuosius pirkimus siekia užtikrinti, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas, būtų racionaliai panaudotos biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais.

Kauno miesto savivaldybės visuomenes sveikatos biuro viešųjų pirkimų detalią tvarką nustato Viešųjų pirkimų įstatymas, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės bei kiti su jų įgyvendinimu susiję teisės aktai.
2017 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2016 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2015 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2014 m. mažos vertės viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės ir planai

ES projektas "Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003

Projekto „Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ tikslas - pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėje paslaugų prieinamumą ir kokybę, modernizuojant Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą

Visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumas ir kokybė Kauno miesto gyventojams pagerės esant efektyvesniam Kauno miesto gyventojų sveikatos ir ją įtakojančių veiksnių duomenų bazės formavimui, analizei, pateikimui visuomenei ir prevencinių priemonių taikymui gyventojų grupėms. Tiesioginė šio projekto tikslinė grupė - Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, teikiantys visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Kauno miesto gyventojams. Pagerinus teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, bus efektyviau  tenkinami netiesioginių tikslinių grupių (ugdymo įstaigas lankančių vaikų, jų tėvų, ugdymo įstaigose dirbančių specialistų, studentų, senjorų, įvairių profesijų darbuotojų  ir kitų savivaldybės  bendruomenių  grupių) poreikiai. Įgyvendinus projektą  bus teikiamos prieinamesnės ir kokybiškesnės paslaugos Kauno miesto gyventojams.

ĮVYKDYTI DARBAI

  • 2012 m. sausio 6 d. pasirašytos projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, biuro organizacinės technikos ir darbo priemonių pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5.
  • 2012 m. sausio 5 d. pasirašytos projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, kompiuterinės technikos pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 1 ir Nr. 2.
  • 2011 m. gegužės 18 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, biuro baldų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 18/05/11-VSB.
  • 2011 m. vasario 4 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, lengvojo automobilio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11-03CI.
  • 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, programinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-55.
  • 2010 m. spalio 21 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 51 (ryšio priemonių pirkimas).
  • 2010 m. spalio 8 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, statybos darbų rangos sutartis Nr. 50. Darbų pradžia  numatoma 2010 m. spalio 10 d. Darbų pabaiga – 2011 m. balandžio 29 d.
  • 2010 m. spalio 1 d. pasirašyta projekto „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003, viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 49. Maksimalus paslaugų suteikimo terminas numatomas 60 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.