ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatus, planavimo dokumentus, darbuotojų atlyginimus, viešuosius pirkimus, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, tarnybinius lengvuosius automobilius, laisvas darbo vietas bei kitą informacija pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Dėl papildomos informacijos apie Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro reguliavimo sričiai priskiriamus klausimus ar pasiūlymus galite pateikti elektroniniu paštu administracija@kaunovsb.lt.