ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos:

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;

Prašymas ištaisyti netikslius ir/arba papildyti neišsamius asmens duomenis;

Prašymas ištrinti asmens duomenis;

Prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą;

Prašymas perkelti asmens duomenis;

Prašymas nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų apsaugos specialistė Raimonda Kairaitienė tel. +370 675 90496, el. p. raimonda.kairaitiene@kaunovsb.lt

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą – https://www.vdai.lrv.lt