NUOSTATAI

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai.

Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m.spalio 19 d. sprendimu Nr. T-417.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tvarkos taisyklės.

Patvirtintos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-32.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.

Patvirtintos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-3.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės.

Patvirtintos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-29.

Kauno miesto savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas.

Patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A-878;

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-15.