ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Ankstyvosios intervencijos programa – motyvuoti jaunimą keisti požiūrį į psichoaktyvias medžiagas.

Psichiką veikiančias medžiagas vartojantį paauglį galima palyginti su skęstančiuoju. Jeigu paliksite jį vandenyje manydami, kad tai – tiesiog pokštas, o paskui nersite į vandenį, staiga suvokę, jog iškilo grėsmė jo gyvybei, galite prarasti galimybę jį išgelbėti, nes tai vos kelių minučių ar net sekundžių klausimas.

Ši programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ir/ar narkotikus (išskyrus tabaką)  12-18 metų jaunuoliams, kurie dar nėra priklausomi.

Apie programą:

Kas tai yra? Mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, išbandyta 17 Europos šalių, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Koks tikslas? Ugdyti jaunuolių kritinį mąstymą, motyvuoti keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Kuo išskirtinė? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Kas sudaro programą? 

1) Pradinis pokalbis, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius dalyvauti programoje ir išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus (trunka apie 30 min., rekomenduojama atvykti, kartu su vienu iš tėvų ar globėjų).

2) 8 val. praktiniai užsiėmimai grupėje (dažniausiai vyksta vieną kartą per savaitę po 2 val.).

3) Baigiamasis pokalbis su programos dalyviu (jeigu toks reikalingas).

Kas vykdo? Specialistai, kurie yra baigę specialius mokymus, skirtus Ankstyvosios intervencijos programos vykdymui.

Kada vykdoma? Kai surenkama jaunuolių grupė iki 12 asmenų (tikslus laikas aptariamas pradiniame pokalbyje).

Kaip užsiregistruoti? El. paštu kristina.navickiene@kaunovsb.lt  atsiųsti užpildytą prašymo formą, kurią rasite paspaudę šią nuorodą.

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose.

Visų mūsų požiūris yra esminis veiksnys, skatinantis jaunus asmenis dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Todėl labai svarbu sužinojus, kad jaunuolis vartoja psichoaktyviąsias medžiagas neužsimerkti, bet ieškoti pagalbos nukreipiant į Ankstyvosios intervencijos programą.

Jeigu kyla klausimų, galite skambinti tel. +370 603 81 413 arba rašyti el. paštu kristina.navickiene@kaunovsb.lt