Ekspertų susitikimas „Experts in action“

2024 m. balandžio 19 d. vyko tarptautinis ekspertų susitikimas „Experts in action“ (liet. Ekspertai imasi veiksmų). Renginyje dalyvavo atstovai iš Kauno, Rygos ir Talino miestų bei iš organizacijų: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir ECAD (Europos miestai prieš narkotikus).

Ekspertų diskusija buvo pirmasis susitikimas iš Kauno VSB ir ECAD vykdomo projekto „Sveikatą skatinančių tinklų kūrimas – narkotikų vartojimo prevencijos suvokimo modelių kūrimas Baltijos miestuose“ veiklų, kuriame dalyvauja Talino, Rygos bei Kauno miestų įstaigos. Projekto tikslas – dalintis gerąja miestų patirtimi ir sukurti tvarią bendruomenių psichoaktyvių medžiagų mažinimo prevencijos sąmoningumo didinimo koncepciją, kuriant Baltijos ir Švedijos prevencijos tinklą. Projektas apims iš viso tris asmeninius seminarus, vieną pažintinį vizitą ir Prevencinės dienos įgyvendinimą.

Ekspertų susitikimą pradėjo Kauno miesto mero pavaduotojas Mantas Jurgutis, žodžiais „Reikia pasisemt tarptautinės gerosios patirties siekiant spręsti narkotikų vartojimo problemą, nes problema plėtojasi greičiau, nei sprendimų priėmimo procesas“. Jam antrino ECAD, laikinai einanti pareigas, generalinė sekretorė Cressida de Witte ir akcentavo projekto tikslus, prevencijos svarbą bei tarptautinio bendradarbiavimo būtinybę, pabrėždama prevencijos mikro ir makro lygmenis bei jaunimo įsitraukimo svarbą.

Renginio eigoje, Baltijos šalių ekspertai pristatė savo valstybės iššūkius bei įgyvendintas prevencines priemones. Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys Mindaugas Štelemėkas pristatė HBSC tyrimų publikacijas, kuriose atskleidžiamas išaugęs elektroninių cigarečių bei kanapių vartojimas Lietuvoje. Pasidalijo, kad priimti nauji įstatymai elektroninių cigarečių mažinimui, tokie, kaip skoninių el. cigarečių uždraudimas, nedavė pakankamo efektyvumo. Taip pat, vis daugiau šalių legalizuojant kanapių vartojimą, padėtis taps dar sudėtingesnė, nes jaunimui bus siunčiama žinia – psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra saugus.

Projekto parneriai iš Rygos miesto – visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos skyriaus vedėja Nikola Tilgale-Platace ir visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos skyriaus ekspertė Katerina Ziga pasidalino informacija apie savo patiriamus iššūkius: dažnėjantį alkoholio vartojimą bei didesnį narkotikų vartojimą  jaunimo iki 17 metų tarpe. Ekspertės pabrėžė, kad labiausiai paplitusi priklausomybė yra tabakui, bet ne ką mažesnį dėmesį reikėtų atkreipti į didėjančią priklausomybę nuo ekranų. Pasidalino taikomomis prevencinėmis priemonėmis mokyklose, pristatė individualią socialinės reabilitacijos programą asmenims, skirtą itin priklausomiems asmenims, neturintiems šeimos palaikymo. Atstovės iš Rygos išsakė pagrindinį priklausomybių gydymo ir reabilitacijos iššūkį – motyvacijos trūkumą.

Marika Kookla, Talino gerovės ir sveikatos priežiūros departamento vadovė, pasidalijo ankstyvos prevencijos būtinybe ir pabrėžė, kad nuo 2022 m. lapkričio mėnesio, Taline įgyvendinama psichoaktyvių medžiagų prevencinė programa „Jaunimo planeta“.  2023 m. atlikus 15-16 m. jaunuolių apklausą iš 53 Talino mokyklų, rezultatai atskleidė didelį jaunuolių procentą, kurie yra vartoję alkoholį ir tabaką, taip pat lengvą cigarečių ir kitų psichoaktyvių medžiagų prieinamumą. Talinas parengė 2024–2025 m. prevencijos modelio planą, kuriame išskirtos trys pagrindinės sritys: miegas ir miego įpročių gerinimas, mokyklų ir tėvų bendradarbiavimas bei suaugusiųjų švietimas rizikingo elgesio klausimais.

Renginio popietė buvo skirta interaktyviam seminarui, kurį vedė Vytauto didžiojo universiteto mokymo programų vadovas Liudas Švipas. Praktinės dalies metu, ekspertams susiskirsčius į komandas, buvo generuojamos psichoaktyvių medžiagų prevencijos minėjimo dienos veiklos projektas, kuris bus toliau aptarinėjamas ir plėtojamas sekančiame susitikime, birželio mėnesį Rygoje vykstančiame jaunimo iš Baltijos šalių susitikime. vėliau bus plėtojamas kartu su jaunimu sekančio susitikimo metu birželio mėnesį Rygoje.