KAUNAS – PSO SVEIKŲ MIESTŲ TINKLE

Sveikas miestas – vieta, kuri teikia naudą žmogui ir planetai

Kas yra Sveiki Miestai?

Sveiki Miestai yra Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) įsteigtas tinklas, vienijantis pasaulio miestus tinkamai planuoti ir palaikyti visuomenės sveikatą miesto aplinkoje. Sveikų Miestų tinklas tai pasaulinis politinis judėjimas, siekiantis, kad sveikata būtų viena pagrindinių miesto vertybių, kuria remiantis yra priimami politiniai sprendimai ir planuojama miesto plėtra. Tinklas, siekdamas užtikrinti sveiką ir kokybišką gyvenimą mieste, visų pirma yra orientuotas į žmones, jų sveikatą ir gerovę, o priimant sprendimus, ypatingai pabrėžia teisingumą, solidarumą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą. Sveikų Miestų koncepcija yra paremta darnaus vystymosi tikslų strategija ir PSO Europos sveikatos strategija 21 amžiui – sveikata2020.

Kauno narystė Sveikų Miestų tinkle

Kaunas – vienas seniausių Sveikų Miestų tinklo narių, tinklo veikloje dalyvaujantis nuo pat pirmos fazės (nuo 1988 m.), ties IV ir V faze padaręs pertrauką, savo narystę atnaujino ties VI faze (2014 m.) ir šiuo metu dalyvauja VII fazėje. Kaunas, kaip sveikas miestas, siekia teigiamų pokyčių, kovodamas su nelygybe, atliepiantis visus šiuolaikiškų ir aktyvių gyventojų poreikius bei puoselėdamas aplinką sveikatos ir gerovės labui.

Šio laikotarpio pagrindinės veiklos kryptys, dar kitaip vadinamos 6P (angl. people, participation, prosperity, planet, peace, place)

  • Žmonės (People) – Sveiki Miestai pirmenybę teikia gyventojams. Investicijas skiria į žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, nuo jauniausių miesto gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo iki sveiko bei oraus senėjimo užtikrinimo vyriausiems miesto gyventojams.
  • Dalyvavimas (Participation) – Sveiki Miestai siekia didesnio gyventojų ir bendruomenių įsitraukimo priimant sprendimus, turinčius įtakos žmonių sveikatai ir gerovei. Skatinamas miesto erdvių tobulinimas bei paslaugų tinklo plėtimas pagal bendruomenės poreikius.
  • Klestėjimas (Prosperity) – Sveikas Miestas siekia sustiprinti miesto bendruomenes bei užtikrinti paslaugų prieinamumą visiems gyventojams. Siekiant suformuoti klestinčią ir tvarią visuomenę, investuojama į žiedinės ekonomikos skatinimą bei skatinamos progresyvios socialinės pažangos priemonės.
  • Planeta (Planet) – Sveikas Miestas siekia užtikrinti, kad žmonių bei planetos gerovė būtų miesto politinių sprendimų pagrindas. Į miesto veiklą vis labiau integruojami aplinkosauginiai reikalavimai bei skatinami žalieji sprendimai bei iniciatyvos.
  • Taika (Peace) – Sveikas Miestas palaiko ir skatina taiką visuose veiksmuose, sistemose ir politiniuose sprendimuose. Sveikų Miestų tinklas, kovodamas su diskriminacija, korupcija ir visų formų smurtu, propaguoja socialinį teisingumą ir lygybę sveikatos ir kituose sektoriuose.
  • Vietos (Place) – Sveikas Miestas kuria lengvai prieinamą socialinę, fizinę bei kultūrinę aplinką, lengvinančią sveikatos bei gerovės siekimą. Planuojant miesto plėtrą ir erdves, integruojamas sveikatos teisingumas bei tvarumas, skatinamas didesnis miesto vietų įveiklinimas žmonėms bei jų poreikiams.