Konsultacijos dėl priklausomybės nuo alkoholio

Priklausomybės – tai ligos,
sukeliamos alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Jų atsiradimą lemia
biologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Tai lėtinė liga, kuri
išsivysto per ilgą laiko tarpą, todėl svarbu pastebėjus jau besivystančią ligą
laiku kreiptis pagalbos.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras padeda Kauno miesto gyventojams mažinti alkoholio vartojimą ar
visai jo atsisakyti užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės
konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti spręsti su
alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam
asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens
šeimos narius.

Priklausomybės konsultavimo paslaugos
teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis konfidencialumo
principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Pagrindinės priklausomybės
konsultantų užduotys:

·       Informuoti apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą
žalą asmens bei visuomenės sveikatai.

·   Motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis mažinti
alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti, keisti alkoholio vartojimo sukeltą
rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo
sukeltus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas.

·      Stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio sukeltos
rizikingos elgsenos pokyčius, informuoti apie galimybę gauti sveikatos
priežiūros socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių
asmenų poreikius.

·
Skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių
arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas.

·   Tarpininkauti tarp alkoholį vartojančių asmenų bei
specializuotą pagalbą teikiančių institucijų, siekiant įtraukti alkoholį
vartojančius asmenis į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei
savipagalbos grupių programas, padėti spręsti įvairias socialines, teisines,
sveikatos ar kitas problemas.

Konsultacijos metu įvertinamas
asmeniui, ar jo šeimos nariui (nariams), teiktinos pagalbos poreikis, sudaromas
priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo ir pagalbos planas.

Visuotinio karantino metu paslaugos
teikiamos imantis visų atsargumo priemonių.

Dėl registracijos ir papildomos
informacijos kreiptis: +370 (616) 87 188, el. p. giedre.macaitiene@kaunovsb.lt