SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIS

 

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio veiklos

Kauno mieste nuo 2017 m. įgyvendinamas Kauno miesto savižudybių prevencijos modelis, kurio metu užtikrinamos ir tęsiamos psichinės sveikatos stiprinimo priemonės: kiekvienam besikreipiančiam kauniečiui teikiamos anoniminės atvejo vadybos, individualios psichologinės (visomis dienomis) ir psichoterapinės konsultacijos bei organizuojami savitarpio pagalbos grupiniai užsiėmimai, organizuojami mokymai ir vieši renginiai, taip siekiant mažesnio savižudybių skaičiaus.

Atvejo vadybos paslaugos teikiamos Kauno miesto gyventojams, kurie išgyvena asmeninę psichologinę krizę, galinčią paskatinti mintis apie savižudybę ir sukelti savižudybės krizę bei miesto gyventojams, kurių artimieji mėgino nusižudyti ir/ar patyrė savižudybę.

Modelio veiklose yra užtikrinamas paslaugų prieinamumą krizinės situacijos metu kiekvienam Kauno miesto gyventojui. Esant poreikiui teikiama nemokama skubi psichologinė pagalba: darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai teikiama iki 10 individualių konsultacijų. Norint užtikrinti ilgalaikę ir nuoseklią pagalbą, organizuojamos ir individualios psichoterapijos paslaugos nusižudžiusiųjų ar/ir bandžiusiųjų nusižudyti artimiesiems ar asmenims, esantiems psichologinėje krizėje, kai suteikiama iki 20 nemokamų konsultacijų.  Informacija reikalinga registracijai: (atsiprašome šiuo metu skubi pagalba darbo dienomis neteikiama, greitu metu bus atnaujintas šios paslaugos teikimas )

Įgyvendinant savižudybių prevencijos modelio veiklas, organizuojami savižudybių rizikos, atpažinimo, įvertinimo, pagalbos teikimo mokymai ir supervizijos specialistams, teikiantiems pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims bei dirbantiems skirtinguose sektoriuose. Norintys dalyvauti mokymuose ir supervizijose gali registruotis el. paštu: aiste.ramaskevice@kaunovsb.lt

Nuo savižudybių prevencijos modelio priemonių įdiegimo (2017 m.), Kauno mieste stebimas savižudybių rodiklio sumažėjimas 1,65 karto. Tai sudaro sumažėjimą beveik 10 atvejų/100 000 gyventojų, 2017 m. – 24,4 atvejų/100 000 gyv., 2021 m. – 14,7 atvejų/100 000 gyv. (Higienos institutas, 2018; 2022). O ir toliau išliekant poreikiui, Kauno miesto savivaldybės taryba 2023 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-22 patvirtino Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio veiklas, kurios bus įgyvendinamos iki 2025 metų pabaigos. Vyraujanti savižudybių skaičiaus situacija ir iškelti uždaviniai siekti savižudybių skaičiaus mažėjimo Lietuvos mastu, akcentuoja poreikį tęsti vykdomas veiklas ir užtikrinti pagalbos prieinamumą ir darnų veiklų koordinavimą. Iškilus klausimams galima kreiptis į Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio koordinatorę Aistę Ramaškevičę telefonu +370 603 81549 ir el. p. aiste.ramaskevice@kaunovsb.lt